Werkwijze zorgaanvraag

Stap1
Om gebruik te kunnen maken van de zorgverlening van ZorgUnique heeft u een beschikking of een indicatie nodig. Dat is een brief waarin staat beschreven op welke zorg u recht heeft. 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Mensen die thuis wonen en een indicatie voor de dagbesteding en of individuele begeleiding nodig hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente waar hij of zij woont.  

 

Wet langdurige zorg (WLZ)

Het gaat hier om mensen die blijvende zorg nodig hebben, deze mensen komen wellicht in aanmerking voor zorg vanuit de WLZ.

Indicatie via: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)  www.ciz.nl

De WLZ geeft recht op zorg aan mensen die blijvend zijn aangewezen op 24-uurs zorg in de nabijheid of permanente toezicht. 

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer: of een e-mail sturen naar Info@ZorgUnique.nl    

Stap 2
Wij nodigen u uit voor een intakegesprek en vertellen u wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Uw zorgbehoeften en uw wensen staan centraal.

Stap 3
Heeft u een indicatie? Dan maken we samen met u een zorgplan op. In het zorgplan wordt beschreven wat uw zorgbehoeften en wensen zijn. Indien u geen indicatie krijgt van de desbetreffende instantie maar u wilt gebruik maken van onze diensten dan kunt u deze uit eigen middelen financieren.