Begeleiding Individueel

Het kan ons allemaal overkomen dat onze dagelijkse leven door omstandigheden verandert waardoor wij begeleiding nodig hebben. Het doel van onze begeleiding is dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Bij individuele begeleiding kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
  • Hulp bij boodschappen doen;
  • Hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
  • Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
  • Contact zoeken met mensen in de omgeving;
  • Hulp om te communiceren met anderen;
  • Hulp om gedragsproblemen te verminderen.

Daarnaast bieden wij ook begeleiding aan mensen die wegens hun beperkingen permanente toezicht nodig hebben. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om ouderen met dementie of mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Deze begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit samen met de persoon naar de stad gaan, een recreatiepark bezoeken etc. De begeleiders van ZorgUnique zullen de persoon begeleiden en toezicht houden. Het geeft ons een voldoening om op deze manier ook mensen met een beperking een leuke dag te bezorgen.