Over ons

Wij bieden zorgbehoevende mensen de volgende professionele zorg aan: 

 

Missie

We staan garant voor kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg voor onze klanten. Ieder mens is uniek en daarom vinden wij dat u recht heeft op de zorg die aansluit op uw persoonlijke behoeften en wensen.

 

Visie

Het doel van onze zorgverlening is dat u zelfredzaam wordt en zo lang mogelijk in uw huis kunt blijven.

Wij blijven ons voortdurend ontwikkelen zodat u altijd de beste zorg ontvangt. Onze dienstverlening moet boven uw verwachting uitkomen.

 

De kernwaarden van ZorgUnique

Toegankelijk
Wij zijn een laagdrempelige organisatie en staan voor u klaar om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Menselijk
Bij ons is de menselijke maat het uitgangspunt en daarom vinden we dat de mens centraal moet staan. De mens is geen nummer maar een individu die menselijke en persoonlijke aandacht verdient.

Betrouwbaar
Wij zijn een betrouwbare professionele organisatie voor onze cliënten en voor onze ketenpartners. Wij zijn transparant richting onze cliënten en onze ketenpartners.

Klantgerichtheid
De behoeften en wensen van de mens staan bij ons hoog in het vaandel. Het geeft ons een enorme voldoening om uw wensen te vervullen. De klantgerichtheid van ons is niet alleen beperkt tot het verlenen van zorg op maat, maar ook doorverwijzen naar de juiste instanties wanneer de zorgvraag niet bij ons hoort.

Respect
Wij hebben respect voor ieder individu ongeacht hun nationaliteit, geloofsovertuiging of geslacht en daar handelen wij ook ernaar.

Integer
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een privacy en we gaan zorgvuldig om met alle cliënt gegevens. Alle gespreken die wij met onze cliënten voeren blijven vertrouwelijk.

 

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om de zorg zo goed mogelijk aan u te verlenen. Maar het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met onze zorgverlening. Heeft u een klacht over onze zorgverlening of heeft u een verbetervoorstel of andere ideeën, dan horen wij deze graag van u. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat wij onze zorgverlening continue verbeteren en afstemmen op de behoeften en de wensen van u.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Heeft u een klacht dan lijkt het ons verstandig dat u dit eerst bespreekt met de persoon die u zorg verleent. Indien een gesprek met deze persoon niet heeft geholpen dan verzoeken we u een klacht te richten bij de directie van ZorgUnique. U kunt uw klacht op de volgende manieren melden:

Telefonisch: 06-40773965 of 06-46242890
Via de e-mail: info@zorgunique.nl

Wat doen wij vervolgens met uw klacht?
Het is vanzelfsprekend dat wij uw klacht serieus nemen en wij zullen alles eraan doen om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. U ontvangt uiterlijk binnen 4 werkdagen bericht van ons.

Indien u niet tevreden bent hoe wij uw klacht hebben afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117

1601 AD Enkhuizen

Emailadres: info@klachtenportaalzorg.nl